תלמידים

בעמוד זה תמצאו תלמידים הראויים להערכה לפי הפירוט הבא:
בסיס: ידע והכרות כלליים בחומרים השונים מכלל הרמות, הרחבת הדעת על מנת לסייע במעבר לקינבאקו יותר משמעותי. דורש השתתפות פעילה ביותר מ 3 סדנאות או מספר שיעורים אישיים. לכל שאר הרמות נדרשת השתתפות בשיעורים אישיים.
מתחילים: טיפול כללי בחבלים, TK, נוואצה, מקרמה, סספנשנים בסיסיים ברמת סיכון נמוך.
בינוני: רתמות נוספות, תקשורת וזרימה נכונים יותר גם על הקרקע וגם באוויר, סספנשנים נוספים ברמת סיכון בינונית.
מתקדמים: על מנת להגיע לשלב מתקדמים יש להציג קינבאקו זורם ומידי, ושליטה מלאה בחומרים שנלמדו.
קשירות מגבילות, סמנאווה, סספנשנים ברמת סיכון גבוה.
מתקדמים +: סספנשנים בעיתיים ורתמות מורכבות תוך כדי זרימה ותקשורת הולמים. התנסויות ואקספרימנטים משותפים.


פבל (בסיס), The Reaper (בסיס), SirTomer (מתחילים), יובל רוה וולף wolf of the moon (בסיס).