הוא לא קושר את גופי, הוא פורם את נשמתי…

* למען הסר ספק – לא בוצע חנק במהלך הפעילות.

אני לא צריכה לדבר
רק להתמסר.
הוא מחבר אותי בדייקנות יפנית ששעון שוויצרי יסמיק לידה,
הוא משחרר אותי כדי שאצחק, מכאיב לי כדי שאשחרר.
אני לא צריכה לדבר,
רק להתמסר.המשיכו לקרוא“הוא לא קושר את גופי, הוא פורם את נשמתי…”