אודות

Kinbaku-Israel was founded for sharing knowledge, kinbaku training, live performances and social meetings. If you visit Israel and would like to participate or if you are an instructor, please contact.

קינבאקו-ישראל נוסד למען שיתוף ידע, הדרכת קינבאקו, הופעות קינבאקו (קינבקו), ומפגשי קינבאקו חברתיים המתקיימים אחת למספר שבועות.